Trang chủ > Nhà máy Cao Hùng
         
Bán thành phẩm sau khi
phun phủ hồ quang (Phun Arc)
  Chuẩn bị lắp ráp   Lắp ráp gối chậu   Gối chậu thành phẩm    
                 
               
Nhà máy Cao Hùng                

 

Nhà máy Cao Hùng
Điện thoại: (07)787-3840
Fax: (07)787-3842
E-mail : factory@taiwanpillar.com.tw
Địa chỉ: 83162, số 2, đường JianMin, Khu công nghiệp DaFa, thôn DaLiao, huyện KaohSiung (Location)

     
 
| Trang chủ | Tổng quan công tyTin tức | Sản phẩm | Quản lý chất lượng | Dự án – Công trình | Liên hệ |
Copyright (C) TAIWAN PILLAR Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved.